fbpx החוקרים הזוכים ב"קול קורא" - עמותת עדי
עמותת עדי מודה לכל החוקרים אשר עמלו והגישו הצעות מחקר למימון במסגרת ה"קול קורא" למחקר יישומי בניוון שרירים דושן שפרסמנו.
העמותה מברכת את החוקרים הזוכים שנבחרו ע"י ועדת מומחים בינלאומית:
ד"ר פלג חסון מהטכניון,
פרופסור עופר בינה ופרופסור אייל גוטליב מהטכניון,
פרופסור עמירם גולדבלום ופרופסור מיכל הורוביץ מהאוניברסיטה העברית,
ד"ר ריבקי אופיר -מו"פ ים המלח 
 

מאחלים לכם מחקר פורה ומוצלח, בתקווה שנשים סוף לדושן!