fbpx תחרות המתכונים של המתנות של אלעד - תקנון 2021 - עמותת עדי

תקנון תחרות מתכונים - 2021

elad2020
  1. התאריך האחרון להכנסת תמונות לתחרות הוא 10.10.21 בשעה 8:00 בבוקר, תמונות שיעלו לאחר מכן לא ישתתפו בתחרות.
  2. ההכרזה על הזוכה תהיה בתאריך 15.10.21 בעמוד הפייסבוק ובאתר עמותת עדי, הזוכה יקבל/תקבל הודעה אישית בפייסבוק על זכייתו/ה. במידה ולא תהיה תגובה להודעת הזכייה תוך 48 שעות, הפרס יועבר למקום השני.
  3. התמונות חייבות להיות שלכם ולא באדיבות גוגל. זכויות יוצרים זה חשוב, ויש להקפיד על כך.
  4. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת התחרות בכל עת ולכל פרק זמן שירצה. כמו כן, את הזכות לקצר, לדחות או לבטל את התחרות או חלק ממנה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, ולא תהא למשתתפי התחרות כל טענה או דרישה כלפיה.
  5. כל אחד אשר חפץ להשתתף בתחרות יכול לעשות כן, על ידי העלאת המתכון שלו (מרכיבים, אופן הכנה ותמונה) אל אפליקציית התחרות בפייסבוק. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מתמודדים בגין התנהגות שאינה הולמת את "רוח התחרות" .
  6. את המתכונים המשתתפים בתחרות ניתן לראות בדף הפייסבוק של העמותה. סדר המתכונים המוצגים הינו ע"פ סדר העלאת המתכונים נכון לאותו הרגע.
  7. התחרות נושאת פרס לשלושת המקומות הראשונים בלבד.
  8. אפשר ורצוי להגיב לתמונות של חברים שלכם, כי לייקים יעלו אתכם לשלב הבא.
  9. אין הגבלה על כמות התמונות שכל אחד יכול להעלות. אם הכנתם שלושה מתכונים, הרגישו חופשי להעלות שלוש תמונות וכן הלאה.

בכל שאלה או הבהרה נוספת אתם מוזמנים לפנות להדר – 052-8350359

תרומה מאובטחת
תרומתך מאפשרת לנו לקדם ולהנגיש טיפולים חדשים לילדינו החולים ולקרב אותנו אל היום בו נצליח לשים סוף לדושן.
התרומה מוכרת לצרכי מס
לתרומה מהירה ונוחה באמצעות כרטיס אשראי

ניתן לתרום גם בדרכים הבאות:

באמצעות ביט או פייבוקס למספר: 052-8350359
המחאה: אנא שילחו לעמותת עדי, אצל מינא וייאל אלחנני, רחוב הקטיף 2 רחובות, מיקוד 7632842
העברה בנקאית: ח"ן מס' 278558, בבנק יהב (04), סניף רחובות (278), ע"ש עמותת ע.ד.י עמותת דושן ישראל