קול קורא למימון מחקר יישומי בדושן 

 

תאריך פרסום: יום ה׳, ט״ו אייר התשע"ז, 11/5/2017

עמותת ע.ד.י הינה עמותת הורים ישראלית שחזונה לשים סוף למחלת הדושן. מטרות העמותה למצוא תרופה מעכבת או מרפא למחלה ולשפר את איכות חיי החולים.

העמותה יוזמת, מקדמת ומממנת מחקר ישראלי במחלה, מעודדת שיתופי פעולה בינלאומיים, פועלת להבאת ניסויים קליניים לישראל ולשיפור הסטנדרט הטיפולי הקיים בילדים החולים. העמותה הוקמה ומנוהלת על ידי הורים לילדים חולים בדושן אשר פועלים נגד הזמן להצלת חיי ילדיהם.

  • העמותה מעוניינת להגדיל את הידע הנצבר במחלה ולקדם פיתוח תרופות מלאות ו/או מעכבות וכן טיפולים מסוגים שונים לטובת הטבה בתסמיני החולים במחלת דושן.
  •  העמותה מעוניינת בקידום מחקר מדעי בינתחומי ויישומי ברמה גבוהה המשלב את כל התחומים הנוגעים בדבר. 
  •  העמותה מעוניינת לקדם את המחקרים בעלי היתכנות יישומית טובה ומהירה ככל שניתן.
  •  לפיכך, מזמינה העמותה בעלי עניין להגיש הצעות למחקר.
  • תקציב המימון עבור מחקר מטעם קבוצת מחקר בודדת יהיה עד לסכום של 1,000,000 ₪ (מיליון ש"ח) למחקר של שנתיים.

עדכון מתאריך 24/7/17, א' באב ה'תשע"ז:
פרק הזמן להגשת הצעות מחקר הוארך ליום א 17/9/17
כ"ו אלול ה'תשע"ז בשעה 17:00 (התאריך הקובע)

המעוניינים להגיש הצעות מחקר יקראו בעיון את תנאי הקול הקורא, ישלימו את טופס ההגשה במלואו, כולל תוכנית מחקר ונספח תקציבי, וישלחו אותו :

  1. באמצעות מערכת מקוונת למייל העמותה office@adi-md.co.il
  2. בדואר רשום או באמצעות שליח לכתובת:

עמותת ע.ד.י.

"עבור קול-קורא לביצוע מחקר ישומי במחלת ניוון שרירים דושן",

רח' הקטיף 2

רחובות

פרק הזמן להגשת ההצעות על ידי החוקרים הינו מיום פרסום הקול הקורא ועד ליום שני ח' באב תשע"ז, 31/7/17, עד השעה 17:00 (להלן התאריך הקובע)

עדכון מתאריך 24/7/17, א' באב ה'תשע"ז:
פרק הזמן להגשת הצעות מחקר הוארך ליום א 17/9/17
כ"ו אלול ה'תשע"ז בשעה 17:00 (התאריך הקובע)

=======================

למידע נוסף ניתן לפנות:

מר ייאל אלחנני, יו"ר העמותה

נייד: 050-9115500

דוא"ל: office@adi-md.co.il

הגב' הילה קרופסקי, מנכ"לית העמותה

נייד: 052-4371713

דוא"ל: hila@adi-md.co.il 

מר אורן עוזרי, מחלקת מחקר

נייד: 054-4738703

דוא"ל: oren148@gmail.com

=======================
טפסים
  1. קול קורא למימון מחקר יישומי בדושן
  2. הסכם התקשרות קול קורא
  3. טופס הגשה כולל