אנחנו מתקדמים כל הזמן לעבר המטרה.
תרומתכם מאפשרת לנו לקדם טיפולים חדשים ותרופות שיכולים להציל את חיי הילדים. 
אתם יכולים להיות חלק מהשינוי.