fbpx

משפחות מצטרפות

משפחה יקרה,

המשימה שלנו היא למצוא תרופה לדושן ולהנגיש אותה לילדים בישראל בזמן הקצר ביותר. לשם כך, אנחנו זקוקים לשיתוף הפעולה ולסיוע שלכם. ככל שתהיה לנו יותר עזרה – כך יהיה לנו יותר כוח. יחד נוכל להתקדם מהר יותר ליום בו נצליח לשים סוף לדושן!

אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק מהשינוי. בפניכם שתי אופציות:

  1. להירשם להשתתפות בניסויים קליניים – אנחנו פועלים לקדם מספר טיפולים ניסיוניים הן בתחום עיכוב המחלה והן בתחום הריפוי הגנטי. ישנם מחקרים מתקדמים שצפויים להבשיל לניסויים קליניים. יכול להיות שאחד הניסויים הקליניים שבדרך – מתאים לכם. הרשמה ומילוי פרטים באופן מדויק ככל שניתן, תאפשר לנו ליצור אתכם קשר במידה ותתאימו לאחד הטיפולים.
  2. הצטרפות לפעילות העמותה בגיוס כספים והעלאת מודעות – התרומות שאנחנו מגייסים מופנות ישירות לקידום מחקר ופיתוח טיפולים חדשים או לשיפור הטיפול הרפואי בחולים. ככל שנצליח לגייס יותר משאבים, כך נוכל לשפר את הטיפול בילדים ולקדם את המחקר. אתם יכולים לעזור לנו- לעזור לכם.

בשאלון הקצר מטה אתם מתבקשים להזין פרטי קשר ופרטים כללים אודות המחלה. המידע שאתם מזינים הוא חסוי ולא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם. פרטים אלו יסיעו בידינו ליצור אתכם קשר במידה שיחל ניסוי קליני מתאים עבורכם. באם יש יותר מחולה אחד במשפחה, נבקש למלא את השאלון פעמיים. יש לשלוח עבור כל חולה בנפרד.

לעזרה במילוי השאלון ניתן לפנות להילה- 052-4371713

נודה על שיתוף הפעולה ולהזנת הפרטים באופן מדויק וככל הידוע לכם.

טופס הצטרפות לניסויים קליניים

פעילות להעלאת מודעות וגיוס כספים היא אתגר. יחד אנחנו כוח. יחד נצליח לאפשר משאבים גדולים יותר לטיפול מתקדם לחולים ולקידום מחקר ופיתוח תרופות. אנחנו מחויבים לנתב את הכספים שגויסו בצורה הטובה ביותר וישירות לקידום מטרות העמותה. אתם יכולים לעזור לנו – לעזור לכם.

הצטרפות לפעילות העמותה